برآورد هزینه طراحی سایت

بخش سوم : نحوه اجرای پروژه طراحی سایت به روش فازبندی

اولین و مهم ترین قدم برای برآوردهزینه طراحی سایتمطالعه دقیق کسب و کار و بررسی نیازهای آن است. از جمله نیازهای اساسی جهت ورود نتیجه بخش به فضای دیجیتال وطراحی سایتمی توان بخش های زیر را نام برد :

بخش مربوط به خلاقیت مانند گرافیک،نحوه اجرا ونمایش.بخش محتوا شامل اطلاعات، عکس برداری و فیلم برداری. و بخش امکانات که بصورت عملکردها و فرآیندهای مختلف تعریف می شود.

بسیار مشاهده شده که اغلب شرکت های به ظاهر معتبر در زمینهطراحی سایتدر فاز اول پروژه بخش مطالعات را به کلی نادیده گرفته و یا بدرستی اجرا نمی کنند. چنین رویکرد مخربی می تواند ناشی از عدم شناخت و آگاهی از اهمیت این موضوع، دانش اندک آن ها در این زمینه و نبود نیروی متخصص، و یا ارجحیت دادن منافع خود بهمنافع کسب و کارو مشتری باشد.

این گونه شرکت ها اغلب براساس داشته ها و امکانات خود پروپوزال هایی برایطراحی سایتارائه می دهند که فاقد موارد ضروری و حاوی چند مورد کم اهمیت تر و هزینه بر است. در واقع آن ها سعی دارند با ارائه لیستی از امکانات، وجود تمام یا بخش قابل توجهی از آن ها را در ذهن مشتری ضروری جلوه دهند. حال آنکه توجه به این نکته حائز اهمیت است که امکانات (فارغ از اینکه تا چه حد صحیح عمل کند) به تنهایی ضامن موفقیت نبوده و ارزش چندانی ندارد. در پروژه هایی مانندطراحی سایتنتیجه گرا بودن ضامن موفقیت است. در واقع سرمایه ی محدود کسب و کار باید در راهی صرف شود که تضمین کننده ی نتیجه و خروجی باشد.

جهت آشنایی با مراحلطراحی سایت،نحوه فازبندی یک پروژه و تاثیرات آن برهزینه طراحی سایتبه مقالات مرتبط زیر مراجعه نمائید.

انتخاب کابینت مناسب

آموزش کابینت سازی

کابینت برای آشپزخانه کوچک

بخش ,طراحی ,ها ,پروژه ,کسب ,اهمیت ,کسب و ,طراحی سایت ,آن ها ,در واقع ,و کار ,برآورد هزینه طراحی

مشخصات

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

learnlanguages mogreberkva loletpaicen tingtibeerca lohakala mazhabiii citric-acid-anhydrous schukoplug herfevafann tishert